Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'PROSIECT YSGOL PLAS BRONDYFFRYN - ADRODDIAD YMGYNGHORI FFURFIOL AR DREFNIADAETH YSGOL'

  • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn byw ger yr ysgol.