Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYNLLUNIAU AMDDIFFYN YR ARFORDIR CANOL Y RHYL A CHANOL PRESTATYN'

  • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Datganodd y Cynghorydd German gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.
  • Y Cynghorydd Rhys Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.