Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYMUNEDAU CYNALIADWY AR GYFER DYSGU - BAND B'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd Wynne gan ei fod yn un o Lywodraethwyr Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun
  • Y Cynghorydd Gill German - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd German gan fod ganddi ddau blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn
  • Y Cynghorydd Jason McLellan - Personal - Cafwyd datganiad o gysylltiad personol yn yr eitem hon gan y Cynghorydd McLellan gan fod ganddo blentyn yn Ysgol Uwchradd Prestatyn