Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION YN SIR DDINBYCH'

  • Y Cynghorydd Elfed Williams - Personal - Councillors Elfed Williams declared personal interest in business item number 8 on the agenda ‘Annual Report on Safeguarding Adults in Denbighshire’. A he was s a director of the Conwy and Denbighshire Mental Health Advocacy Service
  • Y Cynghorydd Kelly Clewett - Personal - Councillor Kelly Clewett declared a personal interest in business item number 8 on the agenda ‘Annual Report on Safeguarding Adults in Denbighshire’. As Councillor Clewett was an employee of Betsi Cadwaladr University Health Board.