Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 557452'

  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Datganodd y Cynghorydd Butterfield fuddiant personol yn eitem 10 ar yr agenda oherwydd ei bod yn defnyddio tacsis ac yn adnabod y rhan fwyaf o’r gyrwyr tacsis.