Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'PROSIECT YSGOL PLAS BRONDYFFRYN – CYNNIG I YMGYNGHORI’N FFURFIOL YNGHYLCH TREFNIADAETH YR YSGOL A’R ACHOS AMLINELLOL STRATEGOL DRAFFT'

  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud ag Ysgol Uwchradd Dinbych ac yntau’n un o Lywodraethwr yr ysgol honno.