Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD CYLLID'

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir a hithau’n un o Lywodraethwr Ysgol Gynradd Stryd y Rhos.
  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn ymwneud â Phrosiect Glasdir ac yntau’n un o Lywodraethwr Ysgol Pen Barras.