Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 557452'

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Councillor Williams declared a personal interest in this item because the applicant/and or their partner had picked up his son from school some years ago.