Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYNLLUN PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG ARFAETHEDIG AR GYFER CAFFAEL TIR (RHYDD-DDALIADOL A LESDDALIADOL) AT DDIBENION DAL A STORIO CARBON A GWELLIANNAU ECOLEGOL'

  • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Datganodd y Cynghorydd Evans gysylltiad â’r eitem hon oherwydd ei fod wedi gwerthu stoc drwy un o’r gwerthwyr tai/arwerthwyr sy’n rhan o’r broses ymgynghori.
  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd y bydd yn gofyn am gymorth y Tîm Newid Hinsawdd i leihau carbon yn Ward Trefnant (Cefn Meiriadog).