Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'GWERTHUSIAD O’R DEWISIADAU AR GYFER MODEL DARPARU GWASANAETH NEWYDD AR GYFER Y GWASANAETH REFENIW A BUDD-DALIADAU'

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Ardal Gwella Busnes y Rhyl (fel cwsmer Civica).