Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ESTYNIAD I GONTRACT Y GWASANAETHAU HAMDDEN'

  • Y Cynghorydd Bobby Feeley - Personal - Datganodd y Cynghorydd Feeley gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei bod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.
  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon gan ei fod yn Gyfarwyddwr Hamdden Sir Ddinbych Cyf.