Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD AR AMODAU CYNLLUNIO – CAIS RHIF 22/2020/0735 - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH'

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Councillor Merfyn Parry declared a personal interest in this agenda item because the Applicant was a customer of the company he worked for.