Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 42/2021/0729/ PF - Y SIOP ALW HEIBIO A'R ADEILAD AMAETHYDDOL, FFORDD Y CWM, DYSERTH'

  • Y Cynghorydd David Gwyn Williams - Personal - Councillor David Williams declared a personal interest in this agenda item because he was a tenant of the Applicant.