Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG 2022-2032'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Wynne fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol ar gyfer Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Borthyn.