Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 554278'

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol ag eitem 6 ar y rhaglen, oherwydd ei fod yn adnabod cynrychiolydd yr ymgeisydd.
  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 6 ar y rhaglen, oherwydd ei fod yn adnabod cynrychiolydd yr ymgeisydd.