Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYMERADWYO DATGANIAD CYFRIFON 2020/21'

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Councillor Ellie Chard declared a personal interest in this agenda item as she was a member of teh Clwyd Pension Fund as mentioned in the papers.