Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 22/2020/0735/PF - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH'

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Parry fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd bod yr Ymgeisydd yn gwsmer i'r cwmni yr oedd ef yn gweithio iddo.