Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF. 45/2021/0265/ PF – CYN SAFLE'R GANOLFAN HAUL, RHODFA'R DWYRAIN, Y RHYL, LL18 3AQ'

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Councillor Huw Hilditch-Roberts declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure
  • Y Cynghorydd Pete Prendergast - Personal - Councillor Pete Prendergast declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure