Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF. 45/2021/0040/ PF – MARCHNAD Y FRENHINES, SUSSEX STREET, Y RHYL'

  • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Councillor Hugh Evans declared a personal interest in this agenda item.
  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Councillor Joan Butterfield declared a personal interest in this agenda item as she was on the Queens Market Board.