Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN, 2020'

  • Y Cynghorydd Melvyn Mile - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Mile fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn aelod o Gyngor Tref Llangollen