Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIADAU BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2019 – 2020 A 2020 - 2021'

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad yn yr eitem hon gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Dementia Rhuddlan.
  • Y Cynghorydd Paul Penlington - Personal - Datganodd y Cynghorydd Penlington cysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn Ymddiriedolwr ac yn Wirfoddolwr ar gyfer Elusen Gofalwyr Ifanc ac roedd ei wraig yn gweithio i Elusen Gofalwyr Ifanc oedd yn darparu gwasanaethau i’r Cyngor.