Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 551134'

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yng nghyswllt yr eitem hon gan fod gan un o ganolwyr yr ymgeisydd gysylltiadau busnes ag aelod o'i deulu.