Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'GWEITHREDU ADRODDIAD DONALDSON ‘DYFODOL LLWYDDIANNUS’ - CWRICWLWM CYMRU'

  • Y Cynghorydd Arwel Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Roberts gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol y Castell
  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal - Datganodd y Cynghorydd Chard gysylltiad personol â'r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa
  • Y Cynghorydd Hugh Carson Irving - Personal - Datganodd y Cynghorydd Irving gysylltiad personol â’r eitem hon fel Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Prestatyn
  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Rhiant ac yn Llywodraethwr Ysgol Pen Barras
  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog
  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol â’r eitem hon oherwydd ei fod yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanelwy