Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD CYLLID (SEFYLLFA ARIANNOL DERFYNOL 2020/21)'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol â’r eitem hon ac yntau’n Llywodraethwr Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Borthyn.
  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol â’r eitem hon ac yntau’n Llywodraethwr Ysgol Pen Barras.
  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Datganodd y Cynghorydd Butterfield gysylltiad personol â’r eitem hon a hithau’n Llywodraethwr Ysgol Gatholig Crist y Gair
  • Y Cynghorydd Mark John Young - Personal - Datganodd y Cynghorydd Young gysylltiad personol â’r eitem hon ac yntau’n Llywodraethwr Ysgol Uwchradd Dinbych.
  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd Davies gysylltiad personol â'r eitem hon ac yntau’n Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog.