Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'MATERION BRYS'

  • Y Cynghorydd Gwyneth Kensler - Personal - Datganodd y Cynghorydd Kensler gysylltiad personol â’r eitem hon a hithau’n Gadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol Cadwyn Clwyd a oedd wedi darparu cyllid yn y gorffennol i’r prosiect Pedair Priffordd yn Llangollen.