Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 45/2019/0592/ PF – TIR AR SAFLE YR HEN CROWN BARD, FFORDD DERWEN, Y RHYL, LL18 2RL'

  • Y Cynghorydd Alan James - Personal - Councillor Alan James declared a personal interest as he represents Rhyl Town Council on the Business Improvement Group.
  • Y Cynghorydd Brian Jones - Personal - Councillor Brian Jones declared a personal interest as he knows the Franchisee
  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Councillor Tont Thomas declared a personal interest as he knows the Franchisee