Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 02/2020/0811/ PF – TIR YN (RHAN O ARDD) 73A ERW GOCH, RHUTHUN LL15 1RS'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a personal and prejudicial interest as he knows the applicant.
  • Y Cynghorydd Joe Welch - Personal - Councillor Joe Welch declared a personal interest as he knows the applicant.