Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'POLISI GWIRFODDOLI'

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Datganodd y Cynghorydd Wynne gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd roedd ei wraig yn wirfoddolwr mewn ysgol gynradd.