Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD CYLLID'

  • Y Cynghorydd Gwyneth Kensler - Personal - Datganodd y Cynghorydd Kensler gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei bod wedi hawlio cyllid grant ar ran Theatr Twm O’r Nant.