Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS RHIF 18/2020/1050/PF – TIR GYFERBYN Â BWTHYN BRYNTIRION, BODFARI, DINBYCH'

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Parry gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn berchen ar y safle ac wedi cyflwyno’r cais.