Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CYFLWYNO MODEL DARPARU AMGEN (MDA) AR GYFER AMRYWIOL WEITHGAREDDAU / SWYDDOGAETHAU CYSYLLTIEDIG Â HAMDDEN'

  • Y Cynghorydd Gwyneth Kensler - Personal - Councillor Gwyneth Kensler declared a personal interest as secretary of Theatr Twm o’r Nant because the Theatre received support from leisure for the “Night Out – Noson Allan” scheme ad assistance from the Pavilion Theatre technical team. In addition, her husband was a member of one of the Council’s leisure centres.