Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 2019 / 2020'

  • Y Cynghorydd Alan James - Personal - Eitem 5, roedd adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ymwneud â thaliadau lwfans i aelodau.
  • Y Cynghorydd Graham Timms - Personal - Eitem 5, roedd adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ymwneud â thaliadau lwfans i aelodau.
  • Y Cynghorydd Gwyneth Kensler - Personal - Eitem 5, roedd adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ymwneud â thaliadau lwfans i aelodau.
  • Y Cynghorydd Huw Jones - Personal - Eitem 5, roedd adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ymwneud â thaliadau lwfans i aelodau.