Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED AR GYFER CERBYD HURIO PREIFAT'

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon am fod yr ymgeisydd yn byw o fewn ei dref a’i ward sirol.