Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 510126'

  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol sy’n rhagfarnu â’r eitem hon oherwydd ei fod yn adnabod y gyrrwr a oedd yn destun yr adolygiad yn bersonol.