Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED CERBYD HACNI'

  • Y Cynghorydd Alan James - Personal - Datganodd y Cynghorydd James gysylltiad personol â’r eitem hon am ei fod yn defnyddio gwasanaethau tacsi (Town & Country Taxis) cefnogwr yr Ymgeisydd, yr oedd hefyd yn ei adnabod.
  • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Datganodd y Cynghorydd Butterfield gysylltiad personol â’r eitem hon am ei bod weithiau’n defnyddio gwasanaethau tacsi’r Ymgeisydd (Leddon’s Taxis).
  • Y Cynghorydd Tony Thomas - Personal - Datganodd y Cynghorydd Thomas gysylltiad personol â’r eitem hon am fod yr Ymgeisydd yn un o drigolion ei ward.