Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADNEWYDDU CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 520399'

  • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Datganodd y Cynghorydd Scott gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn adnabod perthynas i’r Ymgeisydd a oedd â busnes tacsi.