Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT – YMGEISYDD RHIF 519937'

  • Y Cynghorydd Huw Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Huw Williams gysylltiad personol yn yr eitem hon gan fod gweithredwr y gwasanaethau tacsi a ddefnyddiai yn perthyn i’r Ymgeisydd.