Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'ADOLYGIAD O DRWYDDED I YRRU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - GYRRWR RHIF 15/0269/TXJDR'

  • Y Cynghorydd Barry Mellor - Personal - Datganodd y Cynghorydd Mellor gysylltiad personol yn yr eitem hon gan ei fod yn adnabod dau o'r tystion yn yr achos hwn.