Manylion y mater

Manylion y mater

GORCHYMYN (AMRYW FFYRDD) (TERFYNAU CYFLYMDER 30MYA) CYNGOR SIR DDINBYCH 2023

Y gwrthwynebiadau a gafwyd mewn cysylltiad â’r Gorchymyn Traffig arfaethedig uchod. Mae’r Gorchymyn Traffig yn cynnwys cynigion i wneud y terfyn cyflymder yn 30mya ar gyfer y ffyrdd a restrir yn Atodiad A yr adroddiad hwn. Bydd y darnau hyn o ffyrdd yn Eithriadau i’r terfyn amser 20 mya diofyn sy’n dod i rym ar draws Cymru ar 17 Medi 2023.

 

Math o benderfyniad : Non-key

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Notice of proposed decision first published: 26/09/2023

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2023 Yn ôl Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Prif Aelod: Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Pobl yr ymgynghorir â hwy

Ymgynghorwyd â Chynghorwyr Sir y Ward, Heddlu Gogledd Cymru a Chynghorau Tref a Chymuned perthnasol am y Gorchymyn Traffig. Cafodd ei hysbysebu’n gyhoeddus rhwng 12 Gorffennaf 2023 a 3 Awst 2023.

 

Penderfyniadau