Manylion y mater

Manylion y mater

CYMERADWYO YMESTYN CONTRACTAU HIGHBURY SUPPORT SERVICES AR GYFER POBL AG ANABLEDDAU DYSGU.

Y penderfyniad yw i'r Aelod Arweiniol ddyfarnu estyniadau i dri chontract i Highbury Support Services.

 

Math o benderfyniad : Non-key

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Notice of proposed decision first published: 13/10/2021

Angen Penderfyniad: 13 Tach 2021 Yn ôl Aelod Arweiniol dros Ddatblygiad Lleol a Chynllunio

Prif Aelod: Aelod Arweiniol dros Ddatblygiad Lleol a Chynllunio

Pobl yr ymgynghorir â hwy

Ymgynghorwyd â’r unigolion a’u teuluoedd/eiriolwyr sydd yn byw yn yr eiddo ar hyn o bryd.  Cynhaliwyd ymgynghoriad hefyd gyda staff CSDd, cydweithwyr o BIPBC, darparwyr a chynrychiolwyr o Adrannau Cyfreithiol a Chaffael Cyngor Sir Ddinbych.

 

Penderfyniadau