Manylion y mater

Manylion y mater

DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020

Gofyn am gymeradwyaeth gan yr Aelod Arweiniol i ddyrannu contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol Y Castell, Llangollen 2020.

 

Math o benderfyniad : Non-key

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Notice of proposed decision first published: 13/09/2021

Angen Penderfyniad: 13 Hyd 2021 Yn ôl Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd

Pobl yr ymgynghorir â hwy

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori cyhoeddus cynhwysfawr ym mis Mehefin 2021 i geisio barn y trigolion, perchnogion busnesau a budd-ddeiliaid allweddol eraill am y cynllun ei hun. Cafwyd crynodeb o’r adborth a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 27/7/21.

 

Penderfyniadau