Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth

Disgrifiad

Strategaeth a Safonau’r Gymraeg; Y Gymraeg yn y Gymuned; Llyfrgelloedd ac Archifau; Diwylliant a Threftadaeth; Datblygu Gwledig; Strategaeth Band eang a Digidol.

 

Gwneir y swydd gan