Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Dai a Chymunedau

Disgrifiad

Y Strategaeth Dai; Tai Cyngor (gan gynnwys perthnas gyda thenantiaid); SARTH; Ymgysylltu landlordiaid cymdeithasol cofrestredig; Tai Cymdeithasol a Fforddiadwy, Carbon Isel; Tai Gwag; Digartrefedd; Sector Tai Preifat (gan gynnwys Gorfodi Tai); Chwaraeon a Hamdden (gan gynnwys DLL); Cymunedau Mwy Diogel (yn cynnwys Heddlu

Gogledd Cymru, Diogelu); Ymgysylltiad Cynghorau Cymuned; Ymgysylltu â Grwpiau Ardal Aelodau.

 

Gwneir y swydd gan