Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd

Disgrifiad

Effeithiau Amgylcheddol (yn cynnwys Mentrau Carbon Isel, Effeithlonrwydd/Cadwraeth); Priffyrdd; Traffig, Parcio, Diogelwch y Ffyrdd; Atebion Cludiant Cynaliadwy; Y Parth Cyhoeddus a Strydoedd Glân a Thaclus; Rheoli’r Fflyd; Gwastraff ac Ailgylchu; Rheoli Risg Llifogydd.

 

Gwneir y swydd gan