Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Strategaeth Gorfforaethol, Polisi a Chydraddoldebau

Disgrifiad

Y Cynllun Corfforaethol; Risgiau Corfforaethol: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Cyllid Cymunedol a Datblygu Cyfoeth; Caffael; Perthnasoedd Partneriaethau Cymdeithasol a 3ydd Sector; Strategaeth Fasnachol; Modelau Darparu Amgen; Cynllunio Rhag Argyfwng; Perthnasoedd AD ac Undeb; Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd; TGC a Datblygu Gwefan; Cyfathrebu; Hyfforddi a Datblygu Aelodau; Cefnogwr y Lluoedd Arfog; Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.

 

Gwneir y swydd gan