Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol

Disgrifiad

Polisïau a Strategaeth AD; Perthynas ag Undebau; Datblygu Polisi; Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Cynllunio rhag Argyfwng; TGCh a Datblygu’r Wefan; Hyfforddiant a Datblygiad Aelodau; Perthnasoedd Trydydd Sector; Cefnogwr y Lluoedd Arfog.

 

Gwneir y swydd gan