Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol

Disgrifiad

Refeniw a Chyllidebau Cyfalaf; Deddfwriaeth Ariannol a’r Trysorlys; Y Cyfrif Refeniw Tai; Refeniw a Budd-daliadau; Landlord Corfforaethol a Rheoli Asedau; Cyfleustrau Contractau; Asedau Strategol; Archwilio Mewnol; Perfformiad.

 

Gwneir y swydd gan