Swydd weithredol

Swydd weithredol

Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Dwf Economaidd ac Ymdrin a Amddifadaeth

Disgrifiad

Ymdrin a Amddifadaeth; Datblygu Economaidd; Cymorth i Fusnesau; Adfywio; Strategaeth Economaidd Rhanbarthol (gan gynnwys Cynllun Twf); Codi’r Gwastad a Ffyniant a Rennir; Cyflogaeth a Sgiliau. Rheoli’r Cabinet a Llywodraethu Corfforaethol.

 

Gwneir y swydd gan