Swydd weithredol

Swydd weithredol

Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol dros yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol

Disgrifiad

Cefnogaeth/Datblygiad Economaidd a Busnes; Strategaeth Economaidd Ranbarthol (yn cynnwys y Fargen Dwf); Cyflogadwyedd a Sgiliau; Adfywio’r Rhyl; Strategaeth Twristiaeth; Strategaeth Ddigidol; Partneriaethau Strategol; Prosiectau a Digwyddiadau Mawr; Llywodraethu Corfforaethol; Rheolaeth y Cabinet.

 

Gwneir y swydd gan