Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth

Disgrifiad

Gofal Cymdeithasol Oedolion; Tai Gofal Ychwanegol; Byw’n Annibynnol gyda Chymorth; Digartrefedd; Gwrthdlodi; Swyddog Arweiniol y Bartneriaeth gyda BIPBC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru; Integreiddio’r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd; Strategaeth Hamdden; Diwylliant a Threftadaeth.

 

Gwneir y swydd gan

 

 
Yn ôl i'r brig