Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Ddatblygiad Lleol a Chynllunio

Disgrifiad

Cynllunio Defnydd Tir (gan gynnwys CDLl); Yr Amgylchedd Adeiledig; Cadwraeth Adeiladau; Cefn gwlad; Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharc Cenedlaethol; Darpariaeth a Gwersylloedd Sipsiwn a Theithiwr; Strategaeth Twristiaeth; Gwarchod y Cyhoedd (gan gynnwys Iechyd yr Amgylchedd; Safonau Masnach); Trwyddedu.

 

Gwneir y swydd gan