Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Gynllunio, Diogelu'r Cyhoedd a Chymunedau Diogelach

Disgrifiad

Cynllunio ar gyfer y Defnydd o Dir (i gynnwys y CDLl); Rheoli Adeiladu; Cadwraeth Adeiledig; Diogelu’r Cyhoedd a Gorfodaeth (yn cynnwys Iechyd Amgylcheddol, Safonau Masnach; Trwyddedu, Troseddau Amgylcheddol, Gorfodaeth Tai); Cymunedau Diogelach; Camdrin Domestig.

 

Gwneir y swydd gan