Swydd weithredol

Swydd weithredol

Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad

Gweithio mewn Partneriaeth BIPBC; Integreiddio Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd; Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Iechyd Meddwl a Lles; Gofal Ychwanegol; Byw'n Annibynnol â Chymorth.

 

Gwneir y swydd gan