Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aberchwiler Heather Irene Burton
Aberchwiler Dewi Glyn Edwards
Aberchwiler Ronald Evans
Aberchwiler John Arthur Jones
Aberchwiler Dennis Michael Roberts
Aberchwiler Helen Sian Sweetman
Betws Gwerfil Goch Gwyn Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Leah Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Geraint Jones Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Rob Jones Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Hefin Lloyd-Davies Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Shaun Turner Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Glesni Williams Annibynnol
Bodelwyddan Joan Christine Barker Annibynnol
Bodelwyddan Louise Fazackerley
Bodelwyddan Arfon Hughes
Bodelwyddan Abigail Mainon Ceidwadwyr Cymreig
Bodelwyddan Raj Metri Llafur
Bodfari Susan Christina Davidson
Bodfari Rebecca Jane Parrin
Bryneglwys Nia Ann Roberts Annibynnol
Bryneglwys Gill Tustain
Bryneglwys Mark Tustain
Cefn Meiriadog Martin John Barlow
Cefn Meiriadog Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Cefn Meiriadog Trefor Owen Hughes
Cefn Meiriadog Karin Jones Annibynnol
Cefn Meiriadog Dennis Williams
Clocaenog Catrin Jones
Clocaenog Iona Jones
Clocaenog Sian Jones
Clocaenog Gwyndaf Rees
Corwen [Isaf] Lisa Jane Davies Democratiaid Rhyddfrydol
Corwen [Isaf] Gordon Hughes Llafur
Corwen [Isaf] Deborah Jane Jones Annibynnol
Corwen [Isaf] John Edwin Jones
Corwen [Isaf] John Andrew Rostron Llafur
Corwen [Uchaf] David John Counsell Annibynnol
Corwen [Uchaf] Sharon Edwards
Corwen [Uchaf] Danny Jones Annibynnol
Corwen [Uchaf] Jane Katherine Marsden Annibynnol
Corwen [Uchaf] Michael Anthony McNamara Annibynnol
Corwen [Uchaf] Daf Morris Annibynnol
Corwen [Uchaf] Harry Pooler Annibynnol
Corwen [Uchaf] Rebecca Roberts Annibynnol
Cyffylliog Kate Edge
Cyffylliog Eifion Wyn Jones
Cyffylliog Aled Wynne Rees Annibynnol
Cyffylliog Emrys Lloyd Williams
Cynwyd Ifan Williams Annibynnol
Derwen John Philip Crowhurst
Derwen Thomas Wynne Griffiths
Derwen Robert Elwyn Hughes
Derwen Gaynor Jones
Derwen Hywel Llewelyn Jones
Derwen Llyfelys Rees
Dinbych [Canol] Pauline Edwards Annibynnol
Dinbych [Canol] Lara Pritchard Ceidwadwyr Cymreig
Dinbych [Canol] Gaynor Elizabeth Wood-Tickle
Dinbych [Isaf] Alyn Walter Ashworth Annibynnol
Dinbych [Isaf] Maxime Boucknooghe Ceidwadwyr Cymreig
Dinbych [Isaf] Gaynor Morgan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales
Dinbych [Isaf] Roy Tickle
Dinbych [Uchaf] Ruth Griffiths Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Ben Stanley Ceidwadwyr Cymreig
Dinbych [Uchaf] Keith Philip Stevens Annibynnol
Diserth John Glover
Diserth Andy Hughes
Diserth David Glyn Jones
Diserth Delyth Lloyd-Williams Annibynnol
Diserth Emyr Morris
Diserth Haydn Owen
Diserth Dave Parry Annibynnol
Diserth Allan Pennington Ceidwadol
Diserth Anne Ruth Rogers Llafur
Diserth Margaret Gwyneth Williams
Efenechtyd Robert Wynn Jones
Efenechtyd Arwyn Roberts
Efenechtyd John Elwyn Williams
Efenechtyd Bethan Wynne
Gwyddelwern Llyr Wyn Jones
Gwyddelwern Marian Jones Annibynnol
Gwyddelwern Owain Jones
Gwyddelwern Sian Jones
Gwyddelwern Harry Lloyd
Gwyddelwern Sian Parry
Gwyddelwern Kevin Peacock
Gwyddelwern Iorwerth Roberts
Gwyddelwern Alan Wyn Williams
Henllan Nicky Bassett-Powell
Henllan Ceri Jones
Henllan Jackie Jones
Henllan Arthur Merfyn Roberts Annibynnol
Henllan Gwyn Roberts
Henllan Clwyd Spencer
Henllan Robert Geraint Williams
Llanarmon yn Iâl Susan Elizabeth Jones
Llanarmon yn Iâl Katie Leanne McDonald
Llanarmon yn Iâl Wol Pollard
Llanarmon yn Iâl Michelle Woodburn
Llanbedr Dyffryn Clwyd Tim Baker Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Jackie Bird
Llanbedr Dyffryn Clwyd Lyn Evans
Llanbedr Dyffryn Clwyd Jackie Holder
Llanbedr Dyffryn Clwyd Jonathan David Latham
Llanbedr Dyffryn Clwyd David Ritchie
Llanbedr Dyffryn Clwyd Nicholas James Smith
Llanbedr Dyffryn Clwyd Ian Lloyd Williams Annibynnol
Llandegla Karen Margaret Rich Bellis
Llandegla Gwyneth Ann Dillon
Llandegla Janet Strivens
Llandegla Steve Swygart Annibynnol
Llandrillo Rhys Jones
Llandrillo Rebecca Mollison-White Annibynnol
Llandrillo David Robinson Annibynnol
Llandrillo David Williams
Llandyrnog Gwen Butler
Llandyrnog Arwyn Evans
Llandyrnog Gwilym Charles Evans
Llandyrnog Ruth Griffith
Llandyrnog John McGuire
Llandyrnog Emyr Morris Annibynnol
Llandyrnog Merfyn Parry Annibynnol
Llandyrnog Aled Vaughan Thomas Annibynnol
Llandyrnog Elaine Frances Williams
Llandyrnog Hazel Christine Wright
Llanelidan Hugh H Evans Annibynnol
Llanelidan Neil Gallagher
Llanelidan Sarah May Merlin
Llanelidan David Michael Andrew Roberts
Llanelidan Iwan Lloyd Roberts
Llanelwy [Dwyrain] Linda Nelson Ceidwadwyr Cymreig
Llanelwy [Dwyrain] John Owen Roberts
Llanelwy [Dwyrain] Peter Scott Ceidwadwyr Cymreig
Llanelwy [Dwyrain] Barry Townsend Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Rosalind Suzanne Williams Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Joanne Ellison Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Mike Gedd Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Linda Louise Grifiths Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Leanne Claire Groves
Llanelwy [Gorllewin] Colin Adrian Hardie
Llanelwy [Gorllewin] Peter Morton Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker
Llanfair Dyffryn Clwyd Owen Evans
Llanfair Dyffryn Clwyd Dyfan Eilir Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Jayne Mayers
Llanfair Dyffryn Clwyd Keith Moulsdale
Llanfair Dyffryn Clwyd Osian Owen
Llanfair Dyffryn Clwyd Ceri Angharad Ranson Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Steve Whipp Annibynnol
Llanferres Jac Armstrong
Llanferres Amanda Jane Curtis
Llanferres Allan Morgans
Llanferres Paul Sheldon
Llangollen Scott Lee Felton
Llangollen Craig Gittins Annibynnol
Llangollen Jon Haddy Annibynnol
Llangollen Paul Keddie Annibynnol
Llangollen Aled Huw Morris Annibynnol
Llangollen Jen Rush
Llangynhafal Paul Evans
Llangynhafal Bryan Jones
Llangynhafal Huw Jones
Llangynhafal Ian Jones
Llangynhafal Iona Pierce Annibynnol
Llangynhafal Kevin Shenton Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Ceri Davies Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Bari Llewelyn Evans
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Rhian Evans
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Huw Elfed Williams Plaid Cymru - The Party of Wales
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Philip Williams
Llantysilio Roger James Cragg Annibynnol
Llantysilio Paul William Davies
Llantysilio Jess Evans Annibynnol
Llantysilio Steven Evans
Llantysilio Rhys Hughes
Llantysilio Ieuan Arfon Jones
Llantysilio John Edward James Pickett
Llantysilio Margaret Olwen Smith Annibynnol
Llanynys Sian Eryddon Davies
Llanynys Mike Denman
Llanynys Ian Hession
Llanynys Arwel Jones
Llanynys Iona Jones
Llanynys Brynle Lloyd
Llanynys Wyn Wilkinson
Nantglyn Gwyn Bibby
Nantglyn Susan Mary Francis
Nantglyn Sallyanne Victoria Hall
Nantglyn Dona Jones
Nantglyn Mari Dafydd Jones
Nantglyn Guy Lowe
Nantglyn Sam Luhde-Thompson
Nantglyn Ioan Morris
Prestatyn [Canol] Hugh Irving Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Canol] Tina Jones Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Canol] Bob Murray Llafur
Prestatyn [Canol] Ben Williams Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [De Orllewin] Carol Holliday Llafur
Prestatyn [De Orllewin] Gareth Sandilands Llafur
Prestatyn [De Orllewin] Adrian Robert West Llafur
Prestatyn [Dwyrain] Elen Heaton Llafur
Prestatyn [Dwyrain] Anton Sampson Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Dwyrain] Julian Thompson-Hill Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Dwyrain] Andrea Myatt Tomlin Annibynnol
Prestatyn [Gallt Melyd] Carol Lloyd Evans Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Gallt Melyd] Julia Matthews Llafur
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Sharon Frobisher Ceidwadwyr Cymreig
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Paul Penlington Plaid Cymru - The Party of Wales
Prestatyn [Gogledd] Kelly Clewett Llafur
Prestatyn [Gogledd] Gill German Llafur
Prestatyn [Gogledd] Jason Mathew McLellan Llafur
Rhuddlan Ivor Beech Ceidwadwyr Cymreig
Rhuddlan Jackie Burnham Annibynnol
Rhuddlan Reg Davies
Rhuddlan Ann Davies Ceidwadwyr Cymreig
Rhuddlan Mike Elgin Annibynnol
Rhuddlan Mike Kermode Annibynnol
Rhuddlan Bleddyn Rhys Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuddlan Arwel Roberts Annibynnol
Rhuddlan Gareth Rowlands Annibynnol
Rhuddlan Val Simmons Llafur
Rhuddlan Robert Williams Ceidwadwyr Cymreig
Rhuthun Stephen Beach Annibynnol
Rhuthun Oliver Lewis Bradley-Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Christine Helen Ellis Annibynnol
Rhuthun Gavin Harris Annibynnol
Rhuthun Ethan Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Menna Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Ian Richard Lewney Annibynnol
Rhuthun Jabez Oakes
Rhuthun Anne Roberts
Rhuthun Rachel Ryland Ceidwadwyr Cymreig
Rhuthun Heather Marian Williams Annibynnol
Trefnant Ralph Collins
Trefnant Angharad Ellis
Trefnant James Elson Ceidwadwyr Cymreig
Trefnant Selwyn Evans
Trefnant Antony Griffith
Trefnant Arthur Wyn Griffiths
Trefnant Peter Allen Hughes
Trefnant Sian Morris Jones
Trefnant Alan Kirkby
Trefnant Shane Darren Wetton
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Ali Edwards
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Aled Morris
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Deirdre Anne Williams Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Janice Baldwin-Evans
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Dewi Llewelyn Davies Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Chris Evans
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Andrew Jones
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Derrick Alun Pugh Jones
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Ceri Elizabeth Mearns Ceidwadwyr Cymreig
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Kevin John Potts Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Mick Dodd
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Mari Lloyd-Williams
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Christine Marston Ceidwadwyr Cymreig
Y Rhyl [Bodfor] Jan Hughes Llafur
Y Rhyl [Bodfor] Jacqueline Lynda McAlpine Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Stephen Feeney Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Barry Mellor Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Pat Jones Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Diane King Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Pete Prendergast Llafur
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Y Rhyl [Derwen] Ellie Chard Llafur
Y Rhyl [Derwen] Sarah Roberts Llafur
Y Rhyl [Foryd] Joan Butterfield Llafur
Y Rhyl [Foryd] Alan James Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Andy Rutherford Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Dave Simmons Llafur
Y Rhyl [Plastirion] Justine Marie Evans Ceidwadwyr Cymreig
Y Rhyl [Plastirion] Keith Ronald Jones Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Michelle Walker Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Win Mullen-James Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Vicky Roberts Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Alexander Walker Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Cheryl Lynne Williams Llafur