Canlyniadau etholiadau yn ôl plaid

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Canlyniadau'r etholiad yn ôl plaid
Enw Plaid Seddi a enillwyd % y pleidleisiau
144 4%
Annibynnol 71 15%
Llafur 35 41%
Ceidwadwyr Cymreig 21 36%
Plaid Cymru - The Party of Wales 8 4%
Ceidwadol 1 0%
Democratiaid Rhyddfrydol 1 0%
Heritage Party 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a